תאריך המשחק מקום בית חוץ תוצאה
28/2/2024 ירושלים - עמק הארזים מודיעין ילדים מכבי זאבי בנימין - טלמון ילדים 24 - 20
28/2/2024 ירושלים - עמק הארזים גורי ירושלים Kraft lion's cubs אפרת ילדים 25 - 21
14/2/2024 ירושלים - עמק הארזים אפרת ילדים מודיעין ילדים 37 - 20
14/2/2024 ירושלים - עמק הארזים גורי ירושלים Kraft lion's cubs מכבי זאבי בנימין - טלמון ילדים 32 - 13
31/1/2024 ירושלים - עמק הארזים גורי ירושלים Kraft lion's cubs מודיעין ילדים 25 - 9
31/1/2024 ירושלים - עמק הארזים מכבי זאבי בנימין - טלמון ילדים מודיעין ילדים 37 - 59
31/1/2024 ירושלים - עמק הארזים אפרת ילדים מכבי זאבי בנימין - טלמון ילדים 31 - 25
31/1/2024 ירושלים - עמק הארזים גורי ירושלים Kraft lion's cubs אפרת ילדים 32 - 13
17/1/2024 ירושלים - עמק הארזים מודיעין ילדים גורי ירושלים Kraft lion's cubs 14 - 25
17/1/2024 ירושלים - עמק הארזים אפרת ילדים מודיעין ילדים 40 - 12
17/1/2024 ירושלים - עמק הארזים מכבי זאבי בנימין - טלמון ילדים גורי ירושלים Kraft lion's cubs 0 - 27
17/1/2024 ירושלים - עמק הא מכבי זאבי בנימין - טלמון ילדים אפרת ילדים 12 - 43
3/1/2024 ירושלים - עמק הארזים מודיעין ילדים אפרת ילדים 7 - 53
3/1/2024 ירושלים - עמק הארזים מודיעין ילדים מכבי זאבי בנימין - טלמון ילדים 33 - 26
3/1/2024 ירושלים - עמק הארזים מודיעין ילדים מכבי זאבי בנימין - טלמון ילדים 33 - 26
  נמצאו: 21 משחקים תוצאות החיפוש