ענף התאקל
תאקל נוער
כפירים61

לוחמים6
תאקל נוער
כפירים37

רעם רמת השרון14
תאקל נוער
לוחמים28

להבות מודיעין20
תאקל נוער
עמק חפר גארדיינס0

זאבי קריית אונו52
תאקל נוער
גורילות8

לוחמים44
תאקל נוער
גורילות70

עמק חפר גארדיינס0