תוצאות אחרונות
פלאג ארצי בוגרים
טרופרס פלאג13

עמק יזרעאל האנטרס24
פלאג ארצי בוגרים
חלוצים פלאג18

טרופרס פלאג19
פלאג ארצי בוגרים
פטישים פלאג9

וולבס פלאג בוגרים19
פלאג ארצי בוגרים
כרמל דוגס פלאג24

פטישים פלאג18
פלאג ארצי בוגרים
כסופי הגב פלאג20

אריות פלאג38
פלאג ארצי בוגרים
כסופי הגב פלאג13

מורדי יהודה פלאג44