תוצאות אחרונות
פלאג ירושלים בוגרים 1
Route 3813

TJ18
פלאג ירושלים בוגרים 1
Beis14

WITS20
פלאג ירושלים בוגרים 1
Lavoga Suiters19

Omni13
פלאג ירושלים בוגרים 1
Big Blue20

The Last Dance27
פלאג ירושלים בוגרים 1
YLN13

TJ18
פלאג ירושלים בוגרים 1
Guardians40

Rocket Chai14