תוצאות אחרונות
ילדים
גורי ירושלים Kraft lions cubs25

אפרת ילדים21
ילדים
מודיעין ילדים24

מכבי זאבי בנימין - טלמון ילדים20
ילדים
אפרת ילדים37

מודיעין ילדים20
ילדים
גורי ירושלים Kraft lions cubs32

מכבי זאבי בנימין - טלמון ילדים13
ילדים
אפרת ילדים31

מכבי זאבי בנימין - טלמון ילדים25
ילדים
גורי ירושלים Kraft lions cubs25

מודיעין ילדים9