תוצאות אחרונות
פלאג נערים
The Beasts 7-8 - (1)14

- Big Blue cubs - The Lions Roars39
פלאג נערים
מכבי זאבי בנימין - כיתה ח53

- Big Blue cubs - The Lions Roars18
פלאג נערים
מכבי זאבי בנימין - כיתה ח33

מודיעין נערים0
פלאג נערים
מודיעין נערים25

The Beasts 7-8 - (1)0
פלאג נערים
מכבי זאבי בנימין - כיתה ז0

The Beasts 7-8 - (2)25
פלאג נערים
מכבי זאבי בנימין - כיתה ז0

The Beasts 7-8 - (2)25