תוצאות אחרונות
נערות
לביאות ירושלים13

להבות מודיעין נערות פלאג15
נערות
להבות מודיעין נערות פלאג37

מועדון פוטבול אפרת - נערות12
נערות
מועדון פוטבול אפרת - נערות0

להבות מודיעין נערות פלאג42
נערות
מועדון פוטבול אפרת - נערות0

לביאות ירושלים65
נערות
להבות מודיעין נערות פלאג18

לביאות ירושלים13
נערות
מועדון פוטבול אפרת - נערות0

לביאות ירושלים60