תוצאות אחרונות
פלאג נשים ירושלים
Bardak35

Edens Eagles- Big Blue13
פלאג נשים ירושלים
Paiges Lakers6

מועדון פוטבול אפרת נשים37
פלאג נשים ירושלים
Paiges Lakers6

Edens Eagles- Big Blue26
פלאג נשים ירושלים
מועדון פוטבול אפרת נשים9

Bardak19
פלאג נשים ירושלים
Edens Eagles- Big Blue55

המורדות6
פלאג נשים ירושלים
Paiges Lakers31

Modiin Flames6