תוצאות אחרונות
פלאג נשים ירושלים
Modiin Flames0

מועדון פוטבול אפרת נשים96
פלאג נשים ירושלים
Paiges Lakers6

Bardak45
פלאג נשים ירושלים
Paiges Lakers40

המורדות0
פלאג נשים ירושלים
Bardak15

מועדון פוטבול אפרת נשים14
פלאג נשים ירושלים
Edens Eagles- Big Blue54

Modiin Flames0
פלאג נשים ירושלים
Paiges Lakers26

המורדות0